Z důvodů dlouhodobého neplacení za služby byl web www.demelkral.cz
do doby zaplacení za služby pozastaven.